Karin Lindqvist

leg. psykolog

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och doktorand i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet. Som psykolog har jag en bred kompetens inom psykologisk behandling, diagnostik och bedömning.

Jag har flerårig arbetslivserfarenhet från psykiatrin som klinisk psykolog. Jag har även arbetat mot Socialtjänsten med familjehemsplacerade barn och har därtill även uppdrag som konsult inom elevhälsa. Utöver min grundutbildning har jag även fördjupat mig inom mentaliseringsbaserad terapi (MBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). Tillsammans med ett internationellt författarlag har jag också skrivit den första boken om mentaliseringsbaserad terapi för barn. 

Utöver min kliniska verksamhet undervisar jag inom psykologiämnet vid flera universitet och högskolor.

Författare

Jag är medförfattare till den första manualen för mentaliseringsbaserad individualterapi för barn. Boken ger terapeuten konkreta riktlinjer för det kliniska arbetet med såväl barn som föräldrar. Genom fallvinjetter exemplifieras arbetet och som läsare får man också tips på olika användbara instrument för utvärdering. Boken publicerades 2017 av American Psychological Association.

Adlibris.se
Bokus.se
Amazon.com

Läs mer

Sagt om boken

"For those readers whose time is limited, allow me to simplify this review: this book is the best manualized therapy book I have ever read. You should stop reading this review and start reading the actual book." 
"Mentalization-Based Treatment for Children succinctly and systematically elucidates therapeutic concepts, principles, and interventions within a psychodynamic framework highly relevant to clinicians, researchers, and students of psychology. "
 Mentalization-Based Treatment for Children: A Time-Limited Approach promises to become a classic treatment manual that can be applied to children with many different psychiatric diagnoses and family backgrounds. 

Föreläsare

Jag är van föreläsare och undervisar vid flertalet organisationer och högskolor. Jag blir ofta tillfrågad att föreläsa om psykodynamisk utfalls- och processforskning, barn- och ungdomspsykoterapi samt mentaliseringsbaserad psykoterapi. 

Psykoterapi

Mitt arbete utgår från psykodynamisk terapi. I det psykodynamiska arbetet utgår man från att det är våra relationer till viktiga personer som är det viktigaste i livet och det som präglar vårt mående. Det är i relationer människan utvecklas och det är i relationer vi kan läka för att på sikt förändras.

Skälen till att söka hjälp kan vara många. Kanske känner du dig nedstämd eller ångestfylld? Du kan ha börjat fundera kring relationsmönster som du frekvent återkommer till utan att du själv önskar det? Andra kämpar med självdestruktivitet eller meningslöshetskänslor. I samtal kan vi tillsammans försöka förstå den känslomässiga grunden för dina svårigheter. 

Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi tittar vi tillsammans på hur vi kan förstå dina symptom ur ett känslomässigt och relationellt perspektiv. Vi tittar på och arbetar med dina mönster, både i relationer och hur du förhåller dig till dig själv. I psykodynamisk terapi kan man arbeta med något olika fokus och på olika vis utifrån vad du behöver hjälp med.

Mentaliserings-baserad barnterapi

MBT-C är en behandling för barn mellan ca 3-12 år och deras föräldrar. Här arbetar vi för att öka förmågan att förstå och hantera känslor, samt att kunna reflektera kring sig själv och andra. Vi arbetar även för att ni som föräldrar ska kunna stötta barnets utveckling så bra som möjligt. Läs mer om MBT-C här.

Interpersonell psykoterapi

IPT fokuserar på hur psykisk hälsa/ohälsa påverkar relationer, och hur relationer påverkar den psykiska hälsan. Tanken är att när en människa kan känna igen sina relationella svårigheter och lära sig att hantera dem på ett bättre sätt, minskar symtomen på depression och den psykiska hälsan ökar. Det finns flera välgjorda studier på IPT som visar att det är en effektiv behandlingsform för t.ex. depression, bulimi och PTSD.

Föräldrakonsultation

Är du förälder och känner oro för ditt barn, eller önskar stöd i ditt föräldraskap? Vi kan träffas ett antal gånger för att tillsammans fundera kring hur du kan stötta ditt barn.

Kontakta mig gärna

Om du önskar påbörja psykoterapi eller engagera mig för utbildning, föreläsningar eller andra uppdrag kontakta mig.

Email: psykolog@karinlindqvist.se

Telefon: 076-517 50 41

Min mottagning ligger centralt i Stockholm, Surbrunnsgatan 5.